886 citiri

Legătura de sânge este doar un precursor…

Familia, în sensul propriu și profund al termenului, nu poate fi, așadar, imaginată în lipsa elementelor care îi dau substanță și rațiune: solidaritatea și legătura afectivă dintre membrii săi. Fără cele două, o legătură, fie ea și de sânge, rămâne o simplă realitate biologică (sau genetică) – de care legea leagă anumite consecințe juridice- ce însă nu poate fi catalogată drept o familie. Legătura de sânge este doar un precursor și un element cu valoare predictivă a familiei, dar unul insuficient în sine pentru a o defini.

(I. Ilieș Neamț, Locuința alternantă. Sau când „interesele superioare ale părinților” sunt mascate sub forma interesului superior al copilului. O analiză critică, publicată în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021, Editura Universul Juridic, București, 2021, p. 326)

Back To Top