577 citiri

Libertatea este…

Libertatea este acea acțiune care își are principiul în ea însăși.

(Aristotel, Etica nicomahică, Casa Școalelor, București, 1994, p. 80)

Back To Top