Se înlătură tot accidentalul simțirii…

Prin faptul că dreptul este instituție și că este cunoscut, se înlătură tot accidentalul simțirii, al opiniei subiective, forma răzbunării, a milei, a egoismului şi numai astfel îşi dobândește dreptul determinația adevărată și ajunge la cinstea care i se cuvine. Numai trecând prin disciplina înțelegerii, el devine capabil de universalitate.

(G.W.F. Hegel, Principiile filozofiei dreptului, Editura Poideia, București, 1998, p. 241)