Instanţa recomandă deopotrivă celor doi părinţi să coopereze…

Instanţa recomandă deopotrivă celor doi părinţi să coopereze şi să comunice în folosul minorului, înlăturând conflictele din trecut care au condus la despărţirea lor, întrucât copilul are nevoie să păstreze contactul deopotrivă atât cu mama, cât şi cu tatăl, iar exercitarea autorităţii părinteşti în comun are drept scop respectarea drepturilor acestuia şi în acelaşi timp consolidarea poziţiei legale a părinţilor, în raport de exercitarea autorităţii exclusiv de unul dintre ei care conduce în mare măsură la excluderea din viaţa copilului a celuilalt părinte.

(Judecătoria Sectorului 5 București Sentinţa civilă nr. 126 din 11 ianuarie 2016, nepublicată)