237 citiri

Conceptele de previzibilitate și de previzibilitate în interpretare au fost incorporate la nivel național

ECtHR jurisprudence has greatly influenced national systems, albeit in different ways. For continental systems, the ECtHR promoted a shift of the legality principle from a formal to a more substantive approach. This shift has also been noticed in other systems, such as the French one, where it is referred to as the shift from a […]

Citeşte mai mult
248 citiri

Instanța suedeză a concluzionat apoi că o revizuire era într-adevăr necesară – considerând că ne bis in idem este o regulă fundamentală legată de statul de drept

[Înainte ca Haparanda Tingsratt să aibă ocazia de a pune în aplicare răspunsul primit de la CJUE în trimiterea de ea realizată în cauza Akerberg Fransson, Hogsta domstolen a acordat permisiunea de a face recurs într-o altă disputa națională privind sistemul suedez de sancțiuni paralele. Era clar că hotărârea de la Luxemburg avea puterea de […]

Citeşte mai mult
315 citiri

Tradiții constituționale extravagante: susținerea că o persoană ar trebui să cunoască, la momentul săvârșirii faptei, cât timp va trebui să ascundă comiterea faptei (despre termenele de prescripție)

Allowing the constitutional traditions of 27 member states to hinder a uniform EU criminal policy – even when these traditions are frankly extravagant, as it is in my opinion the claim that an individual should be put in a position to know, at the time of the commission of the offence, how long he should […]

Citeşte mai mult
240 citiri

Unul dintre cele mai slabe puncte ale răspunsului UE la criza financiară: previzibilitatea în legislație

Predictability in legislation is probably one of the weakest points of the EU legal response. It should be remembered here that legal certainty requires individuals to be able to ascertain unequivocally what their rights and obligations are (C-208/06, para. 69). Where should individuals find those rights and obligations? Is it in the Memorandum of Understanding […]

Citeşte mai mult
311 citiri

În dreptul continental, „legea” este reglementarea în vigoare precum a fost și este interpretată de instanțele competente …

29. Like the Government and the Delegate, the Court points out, firstly, that it is primarily for the national authorities, notably the courts, to interpret and apply domestic law (see, among many other authorities, the Malone judgment previously cited, Series A no. 82, p. 36, § 79, and the Eriksson judgment of 22 June 1989, […]

Citeşte mai mult
273 citiri

Eficiența dreptului penal este limitată de necesitatea protecției drepturilor fundamentale (sau despre ce a zis Blackstone în 1825)

Therefore, the effectiveness of criminal law must be balanced against fundamental rights. As Blackstone famously wrote, [i]t is better that ten guilty persons escape, than that one innocent suffer’ (nota de subsol 84: Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Book the Fourth (Strahan, 1825), p. 358)). Koen Lenaerts, Jose A. Gutierrez-Fons (The […]

Citeşte mai mult
397 citiri

Eficiența scăzută în sancționarea celor care se fac vinovați de încălcarea legii

Prima concluzie care se impune cu evidență este cea referitoare la fragilitatea cadrului legislativ în materie. Afectat de paralelismul de reglementare, de numeroase vicii de neconstituționalitate, constatate sau potențiale, de imprevizibilitatea multora dintre normele sale esențiale, cadrul normativ privind integritatea publică nu întrunește caracteristicile de claritate, precizie, predictibilitate ale unei „legi”, în sensul Constituției României […]

Citeşte mai mult
Back To Top