556 citiri

Curtea consideră că avansarea unor astfel de motive de detenție apare deosebit de îngrijorătoare, deoarece indică faptul că o persoană poate fi pedepsită pentru că se bazează pe dreptul său fundamental la un proces echitabil

89. În sfârșit, unul dintre motivele pentru care instanța districtuală Kretinga a refuzat eliberarea reclamantului din detenție a fost faptul că acesta a refuzat să depună mărturie în cadrul procedurii penale (a se vedea punctele 34 și 36 de mai sus). În acest sens, Curtea reiterează faptul că privilegiul împotriva autoincriminării și dreptul de a […]

Citeşte mai mult
1.205 citiri

Curtea consideră că toate greșelile și omisiunile stabilite de Curtea Supremă ca urmare a condamnării ilegale a reclamantului pentru extorcare, care l-au costat doi ani de libertate, nu pot fi considerate decât o negare flagrantă a justiției ce subminează automat legalitatea detenției care a urmat

[56. Revenind la prezenta cauză, Curtea consideră că toate greșelile și omisiunile stabilite de Curtea Supremă ca urmare a condamnării ilegale a reclamantului pentru extorcare, care l-au costat doi ani de libertate, nu pot fi considerate decât o negare flagrantă a justiției ce subminează automat legalitatea detenției care a urmat. 57. Curtea subliniază, în acest sens, […]

Citeşte mai mult
167 citiri

În primul rând, există îndoieli cu privire la admisibilitatea cererii ca urmare a retragerii apelului declarat de inculpatul LG

4. În plus, trebuie arătat că din cererea de decizie preliminară reiese că inculpatul din litigiul principal a fost condamnat pentru infracțiunea de spălare a banilor prevăzută la articolul 29 alineatul (1) litera (a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor(4), care a transpus Directiva 2005/60. Astfel cum tocmai am arătat, Directiva […]

Citeşte mai mult
202 citiri

Serviciile secrete israeliene sunt expuse controlului judiciar în toate domeniile juridice principale: dreptul constituțional, dreptul administrativ, dreptul penal și dreptul civil

[Serviciile secrete israeliene sunt expuse controlului judiciar în toate domeniile juridice principale: dreptul constituțional, dreptul administrativ, dreptul penal și dreptul civil. Nicio agenție nu se bucură de vreun tip de imunitate a priori. Faptul că nu este necesară nicio cerere de certificare pentru ca o cerere să ajungă pe rolul Curții Supreme israeliene, aceasta reflectă […]

Citeşte mai mult
441 citiri

Contractele în cauză erau valide în conformitate cu legislația civilă la momentul respectiv și așa au rămas, nefiind niciodată invalidate în cadrul procedurilor civile

580. The Court observes that it is neither contested by the parties, nor was it called into question by the domestic courts, that the Yukos production entities had received payment for the oil they had sold to the Yukos trading companies under the contracts concluded to that effect. The contracts in question were valid under […]

Citeşte mai mult
473 citiri

Atunci când este ochită în mod eficient, o comunitate care este ținta eforturilor serviciilor ar putea suferi daune colective, cum ar fi ruperea solidarității sociale

[Acest capitol face o prezentare a Comunității de servicii secrete israeliene (CI) și a mecanismelor de supraveghere a acțiunilor sale. Provocările excepționale cu care se confruntă comunitatea israeliană de securitate națională, alături de puternicul cadru politic liberal al guvernului israelian, creează un studiu de caz comparativ excepțional. Acest capitol este format din opt secțiuni: (…). […]

Citeşte mai mult
1.020 citiri

De asemenea, reclamantul a comentat Curtea, numindu-l pe fostul judecător bulgar, S. Botoucharova, „comunist” și „moscovit”, pe următorul judecător, Z. Kalaydjieva, agent al fostelor servicii de securitate, iar pe actualul judecător bulgar – „sugar comunist”

[29. Curtea a considerat că utilizarea persistentă a unui limbaj insultant sau provocator de către un reclamant poate fi considerată un abuz al dreptului de cerere individuală (a se vedea, de exemplu, Manoussos împotriva Republicii Cehe și Germania (dec.), nr. 46468/99, 9 iulie 2002). Cu toate acestea, a precizat că nu se poate spune că […]

Citeşte mai mult
2.476 citiri

Curtea consideră că, continuând să publice insulte despre Curte și judecătorii acesteia, după avertisment, reclamantul a arătat lipsă de respect față de însăși instituția la care a solicitat protecția drepturilor sale

[82. Curtea notează de la început că Guvernul nu a numit conturile de rețele sociale la care se referea, cu excepția menționării faptului că au fost găzduite de Instagram și VKontakte sau, într-adevăr, a citat oricare dintre declarațiile pretins jignitoare. Domnul Alekseyev, un cunoscut activist LGBT, este totuși un personaj public care a acordat multe […]

Citeşte mai mult
443 citiri

… din pretinsa implicare a S.R.I. în activitatea de urmărire penală ar fi fost afectată imparţialitatea completului

Mai invocă existenţa unui caz de incompatibilitate, respectiv art.64 alin.1 lit.f C.proc.pen., în sensul că din pretinsa implicare a S.R.I. în activitatea de urmărire penală ar fi fost afectată imparţialitatea completului. Din acest punct de vedere, simpla invocare a acestei împrejurări, fără existenţa unui minim de probe din care să rezulte atitudine părtinitoare a membrilor […]

Citeşte mai mult
525 citiri

Am identificat în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, e vorba de textul de la 135 alin. (2), o chestiune de care zic eu că generează în practică o limitare excesivă a accesului apărătorului

Monica Livescu: Aș vrea să ridic o problemă care ține de o etapă intermediară. Am identificat în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, e vorba de textul de la 135 alin. (2), o chestiune de care zic eu că generează în practică o limitare excesivă a accesului apărătorului și am să vorbesc departe dar cu […]

Citeşte mai mult
Back To Top