195 citiri

Întrebarea interesantă este: Cum de scapă cu așa ceva? Cum pot câțiva oameni fără pungă sau sabie să facă declarații de politică publică pe care oamenii și instituțiile politice puternice sunt dispuse să le respecte? (controlul de constituționalitate și democrația)

[În fiecare an apar noi cărți și articole despre democrație și control judiciar constituțional. Fluxul nu se va opri deoarece multor oameni cărora le place democrația, le place și controlul judiciar, și oricât ar încerca cât mai mulți dintre ei, nu este posibil să le facem compatibile. Controlul judiciar constituțional implică în mod inevitabil un […]

Citeşte mai mult
495 citiri

Cum manipulează grupurile transnaționale farmaceutice publicațiile științifice: trei exemple (Pfizer, BASF și iar Pfizer)

[Cum manipulează grupurile transnaționale farmaceutice publicațiile științifice Dar unde sunt imaginile cu oamenii care s-au înecat? (nota de subsol 1: Poetul Diagoras din Melos pune această întrebare provocatoare atunci când un preot îi arată imaginile votive ale oamenilor care au fost salvați (prin rugăciune) de la naufragiu ca o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Diagoras […]

Citeşte mai mult
299 citiri

Doar două parlamente din Uniunea Europeană au avut acces la documentele clasificate „Top Secret” ale Uniunii Europene

An equally relevant issue regarding access for national parliaments is that only eight chambers have access to EU Confidential documents, whilst only the Austrian Nationalrat and Bundesrat receive EU Secret and EU Top Secret documents, as per legal arrangements between the Austrian parliament and government (notă de subsol 10). Legally, the Swedish Riksdag is also […]

Citeşte mai mult
205 citiri

În afară de cele trei categorii EUCI, Comisia Europeană are alte 22 de categorii de informații protejate ce nu sunt făcute publice

Although documents may not be classified within the legal regime of EUCI, other markings and internal rules on non-disclosure could apply. In the current framework, besides the classification markings, the Commission has twenty-two categories of protected information with specific distribution and handling instructions, which are not made public (nota de subsol nr. 34: Respondent No […]

Citeşte mai mult
267 citiri

Cu Israel, Uniunea Europeană nu poate comunica pe cale electronică informații clasificate

The EU shares classified information in various manners that depend on the type of security collaboration the EU has with these actors. With most parties the highest level of sharing classified information includes ‘Top Secret’ classification such as Australia, Norway, USA, NATO, but there are also cases where only ‘Restricted’ information is shared such as […]

Citeşte mai mult
554 citiri

Întrucât, în cererea de stabilire a cheltuielilor de judecată, solicitanta a exprimat onorariile avocaților săi într‑o sumă „fără taxe”, trebuie amintit că …

24 În sfârșit, întrucât, în cererea de stabilire a cheltuielilor de judecată, solicitanta a exprimat onorariile avocaților săi într‑o sumă „fără taxe”, trebuie amintit că această societate, în calitate de întreprindere comercială, este persoană impozabilă în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și că, în consecință, are dreptul să recupereze sumele achitate cu acest titlu […]

Citeşte mai mult
316 citiri

Să presupunem că noua dictatură aplică descoperirile biologilor și ale psihologilor astfel încât majoritatea covârșitoare a oamenilor ajung să iubească sclavia la care au fost reduși

[514: Pentru Ossip K. Flechtheim (profesor la Institutul Otto Suhr al Universității Libere din Berlin) Llano, California. 29 martie 1946 Stimate domnule Flechteim, Vă mulțumesc pentru scrisoarea dvs. din 30 ianuarie și interesanta anexă despre „Predarea viitorului”. Cred că „futurologia” ar putea fi un lucru foarte bun, cu condiția ca predarea ei să fie însoțită […]

Citeşte mai mult
22 citiri

Reclamanta susține că o așteptare legitimă a fost creată în ceea ce o privește printr‑o declarație făcută în anul 2011 de membrul Comisiei competent în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului

101 În al doilea rând, reclamanta susține că o așteptare legitimă a fost creată în ceea ce o privește printr‑o declarație făcută în anul 2011 de membrul Comisiei competent în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului. 102 Este adevărat că, astfel cum susține reclamanta, membrul Comisiei competent la momentul respectiv în aceste domenii a declarat, […]

Citeşte mai mult
46 citiri

Împrejurarea, în plus, nedovedită, că Comisia ar fi participat la redactarea Legii privind executorii judecătorești, ar fi finanțat‑o și chiar s‑ar găsi la originea acesteia nu poate, prin ea însăși, să constituie o asigurare precisă dată de Comisie în sensul că …

74 În speță, reclamanții au menționat, în esență, numai asigurările precise pe care li le‑ar fi dat autoritățile naționale atunci când i‑au numit executori judecătorești. Astfel cum au subliniat, Ustavni sud, în decizia sa din 23 ianuarie 2013, a recunoscut de altfel existența unei „atingeri aduse așteptărilor legitime ale [executorilor judecătorești numiți] întemeiate pe acte […]

Citeşte mai mult
Back To Top