Moartea este un episod…

„Moartea este un episod care ne zdruncină din temelie. Suntem profund afectaţi de încetarea din viaţă a unei fiinţe umane şi ne este imposibil să ne imaginăm că o entitate fizică atât de complexă în care investim timp, emoţii şi…

Separaţia de corp presupune…

Separaţia de corp este o modalitate de suspendare a căsătoriei (distinctă de divorţ şi repudiu prin care se desface căsătoria) care presupune numai desfiinţarea obligaţiei de coabitare a soţilor. Se distinge de instituţia divorţului prin efectele pe care le produce.…

Caracterul de problemă socială a violenţei în familie…

Caracterul de problemă socială a violenţei în familie este determinat de faptul că, în accepţiune sociologică, acest fenomen este considerat „o condiţie nocivă pentru societate care provoacă îngrijorarea populaţiei şi captează atenţia publică, generând preocupări şi controverse ce pot determina,…

Executarea unei pedepse privative de libertate…

Executarea unei pedepse privative de libertate presupune adaptarea persoanelor condamnate la o nouă paradigmă a vieţii raportată la specificul mediului penitenciar unde, în mod inerent, unele aspecte cotidiene suferă anumite schimbări. Impactul psihologic al contextului execuţional se regăseşte, deopotrivă, atât…

Esența noțiunii de libertate…

Esenţa noţiunii, spune Sir Isaiah Berlin, de libertate, atât în sens „pozitiv”, cât şi în sens „negativ”, este să ţină la distanţă pe cineva sau ceva – pe alţii care îmi încalcă teritoriul meu sau îşi afirmă autoritatea asupra mea,…

Fără norme…

Fără norme, viața însăși nu este posibilă. Astfel, viața se desfășoară în condiții limitative imperioase, depășirea lor având drept consecință distrugerea acesteia. (V. Capcelea, Filozofia juridică, Editura Arc, București, 2011, p. 212)

Există în noi o nevoie…

Există în noi o nevoie firească de supunere la norme. Conformismul membrilor unui grup social derivă din ceea ce se numește imitație. Nevoia de conformitate cu ceilalți constituie una din forțele care ne pun în acțiune. (E. Speranția, Introducere în…

Soluționarea alternativă a litigiilor…

Principiul accesului la justiție este un principiu fundamental, iar soluționarea alternativă a litigiilor prin proceduri extrajudiciare vine în sprijinul facilitării accesului la justiție. (M. Manolescu, Metodele alternative de soluționare a litigiilor în contextul uniformizării dreptului la nivel European, Teză de…

Pentru a determina…

Pentru a determina dacă o persoană are sau nu bună reputație trebuie avut în vedere un examen de natură obiectivă, care să justifice o concluzie într-un sens sau altul. (I. Gârbuleț, Îndeplinirea condiției de bună reputație pentru judecătorii și procurorii…

Un sistem de justiție…

Un sistem de justiție eficient și eficace, de înaltă calitate, constituie o condiție esențială pentru orice societate democratică. (Soluționarea alternativă a litigiilor și domeniul judiciar, Raport RECJ 2016-2017, p. 6)

Excluderea normelor din gândire…

Materia vie se descompune dacă temperatura depășește o anumită limită maximală sau își pierde funcțiile caracteristice când temperatura scade sub o limită minimală. Aceeași situație se întâlnește și în cazul gândirii. Mintea omenească este supusă unor norme precise sau este…

În bătălia judiciară, orice compromis devine imposibil de obţinut…

Dacă un mediu familial echilibrat şi armonios conferă minorului premisele unei dezvoltări sănătoase, sub toate planurile, unul dezechilibrat şi conflictual constituie opusul, putând conduce, în funcţie de intensitatea conflictului, durata acestuia, vârsta minorului şi gradul de expunere la conflict, la…

Societatea creează legi…

Societatea creează legi (…). Speranția stabilește trei domenii din care decurge nevoia de supunere la norme: 1. legile vieții în general; 2. legile minții omenești; 3. însăși natura socialului. (V. Capcelea, Filozofia juridică, Editura Arc, București, 2011, p. 212)

Principiile fundamentale…

Principiile fundamentale sunt repere substanțiale pentru interpretarea și aplicarea normelor de procedură civilă, iar, dacă este nevoie pentru a se face analogia, asimilarea sau construcția juridică a normei. (C. Roșu, Drept procesual civil. Partea generală, Editura C. H. Beck, 2016,…

Orice interferență a statului…

La fel ca orice alți cetățeni europeni, ne bucurăm de un statut privilegiat, luând în considerare drepturile și libertățile consacrate de domnia legii și a statului de drept, caracteristică pluralismului instituit de legea fundamentală. Orice imixtiune, orice interferență a statului…

Libertatea are două laturi…

Libertatea are două laturi (…): libertatea negativă şi libertatea pozitivă. Prima – libertatea „negativă” – răspunde la întrebarea „Care este aria înăuntrul căreia subiectul – o persoană sau un grup de persoane – este sau trebuie să fie lăsat să…

Dreptul nu ține un discurs despre Justiție…

În încercarea sa de a pune lumea în ordine, individul își construiește structuri cognitive (morale, filozofice, economice, etc.) care nu pot surprinde complexitatea realității de la care s-a plecat în instituirea acelor repere. Cu alte cuvinte, (…) dreptul, ca sistem…

Justiția reprezintă…

În cadrul statului de drept, justiția reprezintă una dintre valorile sale fundamentale, iar încrederea și respectul de care se bucură magistrații într-o societate democratică reprezintă garanții ale eficienței sistemului judiciar.  (I. Gârbuleț, Îndeplinirea condiției de bună reputație pentru judecătorii și…

Pentru ca un interes…

Pentru ca un „interes” să constituie un drept, el trebuie să fie un „interes drept”. (E. Speranția, Introducere în filosofia dreptului, Tipografia Cartea Românească, Cluj, 1946, p. 306)

Coparentalitatea este ca vulturul cu două capete…

Soţii divorţaţi trebuie să îşi asume noile roluri parentale, să înveţe să se pună de acord unul cu celălalt, să găsească instrumente prin care să gestioneze constructiv părerile lor diferite cu privire la modul de creştere a copiilor. Exercitarea în…