299 citiri

O instanță națională nu poate dispune, numai în temeiul principiului efectivității, precum și al dreptului la o protecție jurisdicțională efectivă, o privare de libertate …

46 În ceea ce privește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o limitare a dreptului la libertate, Curtea a arătat deja, în lumina Hotărârii Curții EDO din 21 octombrie 2013, Del Río Prada împotriva Spaniei (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009), că o lege care abilitează instanța să priveze o persoană de libertatea sa trebuie, pentru a îndeplini cerințele […]

Citeşte mai mult
275 citiri

O lege nu constituie o veritabilă garanție împotriva arbitrariului decât dacă …

Une loi préalable ne constitue une veritable garantie contre l’arbitraire et ne satisfait ainsi à l’exigence de prééminence du droit que si elle énonce des règles claires et précises. L’exigence résulte à la fois de la jurisprudence de la Court européenne des droits de l’homme et de celle du Conseil constitutionnel. Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer […]

Citeşte mai mult
208 citiri

Totuși, uneori, diferențele de grad devin diferențe de natură (despre Constituția nescrisă a Israelului)

[Adjudecarea constituțională israeliană include o cantitate foarte substanțială de drept constituțional nescris. Într-adevăr, se poate spune că cea mai mare parte a Constituției Israelului este nescrisă. Este nescris chiar și faptul că este o constituție și nu o simplă lege ordinară. (…) Israelul este doar un caz extrem al concepției platonice a textului, sau ar […]

Citeşte mai mult
285 citiri

Motivul pentru care judecătorii pot anula dispoziții din Constituție (concepția lui Platon)

Fifth and finally, the Platonic conception can also explain why judges can annul constitutional provisions even without a ‘super’ constitutional text that lies above the constitution. Iddo Porat ((The Platonic Conception of the Israeli Constitution, în The Invisible Constitution in Comparative Perspective (coord. R. Dixon, A. Stone), Cambridge University Press, 2018 la p. 291)

Citeşte mai mult
238 citiri

Constituționalism simbolic, distorsionat și paradoxal (România nu constituie, desigur, o excepție)

Dreptul constituțional a fost un drept aculturat, dar aculturația Constituției Belgiei din 1831 în România a produs doar o formă de constituționalism simbolic (v. Marcelo Neves) distorsionat și paradoxal, în care aproape nicio instituție a constituționalismului liberal nu a funcționat în mediul autohton conform logicilor normative originare. România nu constituie, desigur, o excepție, e doar […]

Citeşte mai mult
271 citiri

… ce ar fi putut să îl pună în imposibilitatea de a percepe întrebările adresate de inspectorul vamal

Or, în speţa de faţă, documentele medicale depuse de petent la dosar atestă că, la data constatării faptei, 03.10.2016, acesta suferea de stare depresivă cu stări de panică, dar şi de otită şi hipoacuzie neuro – senzorială bilaterală, afecţiuni care, într-adevăr, ar fi putut să îl pună în imposibilitatea de a percepe întrebările adresate de […]

Citeşte mai mult
335 citiri

Autoritatea lucrului judecat în penal comportă un aspect negativ și un aspect pozitiv

[ Capitolul III Efectele hotărârilor (…) Secțiunea I Autoritatea de lucru judecat Autoritatea de lucru judecat are un aspect negativ și un aspect pozitiv. Aspectul negativ interzice repornirea urmăririi penale pentru fapte care au fost deja sancționate sau punerea sub semnul întrebării a ceea ce a fost judecat printr-o decizie definitivă, chiar dacă ea ar […]

Citeşte mai mult
572 citiri

La nivelul pledoariilor avocaților, sunt cunoscute cazuri celebre în care …

Nu cred că putem vorbi de o lipsă de impact a doctrinei academice în practica judiciară. Dimpotrivă, cred că unii practicieni sunt prea „îndatorați” doctrinei. [L]a nivelul pledoariilor avocaților, sunt cunoscute cazuri celebre în care sunt invocate sistematic și aproape exclusiv argumente de autoritate (opinii ale anumitor profesori universitari), în locul argumentelor raționale. (s.n. – […]

Citeşte mai mult
261 citiri

Prin urmare, în prezenta cauză nu se impune eliberarea necondiționată a reclamantului, cu excepția cazului în care …

81. The Court notes that the violation of Article 5 § 1 found in the present case stems exclusively from the fact that the applicant had been imprisoned as a result of a conviction pronounced after proceedings which, having been conducted in absentia and not having been reopened, were manifestly contrary to the principles embodied […]

Citeşte mai mult
Back To Top