159 citiri

Caracterul de problemă socială a violenţei în familie…

Caracterul de problemă socială a violenţei în familie este determinat de faptul că, în accepţiune sociologică, acest fenomen este considerat „o condiţie nocivă pentru societate care provoacă îngrijorarea populaţiei şi captează atenţia publică, generând preocupări şi controverse ce pot determina, în final, acţiuni colective de soluţionare”. (V. Ionaşcu, Conceptul criminologic de violenţă în familie, publicat […]

Citeşte mai mult
346 citiri

Executarea unei pedepse privative de libertate…

Executarea unei pedepse privative de libertate presupune adaptarea persoanelor condamnate la o nouă paradigmă a vieţii raportată la specificul mediului penitenciar unde, în mod inerent, unele aspecte cotidiene suferă anumite schimbări. Impactul psihologic al contextului execuţional se regăseşte, deopotrivă, atât în cazul infractorilor primari, cât şi în cazul persoanelor recidiviste, desigur, cu intensităţi diferite, acesta […]

Citeşte mai mult
214 citiri

Esența noțiunii de libertate…

Esenţa noţiunii, spune Sir Isaiah Berlin, de libertate, atât în sens „pozitiv”, cât şi în sens „negativ”, este să ţină la distanţă pe cineva sau ceva – pe alţii care îmi încalcă teritoriul meu sau îşi afirmă autoritatea asupra mea, sau obsesiile, temerile, nevrozele, forţele iraţionale – intruşi şi despoţi de un fel sau altul. […]

Citeşte mai mult
240 citiri

Fără norme…

Fără norme, viața însăși nu este posibilă. Astfel, viața se desfășoară în condiții limitative imperioase, depășirea lor având drept consecință distrugerea acesteia. (V. Capcelea, Filozofia juridică, Editura Arc, București, 2011, p. 212)

Citeşte mai mult
262 citiri

Există în noi o nevoie…

Există în noi o nevoie firească de supunere la norme. Conformismul membrilor unui grup social derivă din ceea ce se numește imitație. Nevoia de conformitate cu ceilalți constituie una din forțele care ne pun în acțiune. (E. Speranția, Introducere în filosofia dreptului, Tipografia Cartea Românească, Cluj, 1946, p. 305)

Citeşte mai mult
241 citiri

Soluționarea alternativă a litigiilor…

Principiul accesului la justiție este un principiu fundamental, iar soluționarea alternativă a litigiilor prin proceduri extrajudiciare vine în sprijinul facilitării accesului la justiție. (M. Manolescu, Metodele alternative de soluționare a litigiilor în contextul uniformizării dreptului la nivel European, Teză de Doctorat- Rezumat, Universitatea „Titu Maiorescu” București IOSUD, Școala Doctorală, 2019, p. 9, disponibilă și [Online] […]

Citeşte mai mult
213 citiri

Pentru a determina…

Pentru a determina dacă o persoană are sau nu bună reputație trebuie avut în vedere un examen de natură obiectivă, care să justifice o concluzie într-un sens sau altul. (I. Gârbuleț, Îndeplinirea condiției de bună reputație pentru judecătorii și procurorii în funcție, publicată în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2019, disponibilă și [Online] aici)

Citeşte mai mult
230 citiri

Excluderea normelor din gândire…

Materia vie se descompune dacă temperatura depășește o anumită limită maximală sau își pierde funcțiile caracteristice când temperatura scade sub o limită minimală. Aceeași situație se întâlnește și în cazul gândirii. Mintea omenească este supusă unor norme precise sau este cea care creează norme. Excluderea normelor din gândire ar duce la o incoerență absolută. (V. […]

Citeşte mai mult
369 citiri

În bătălia judiciară, orice compromis devine imposibil de obţinut…

Dacă un mediu familial echilibrat şi armonios conferă minorului premisele unei dezvoltări sănătoase, sub toate planurile, unul dezechilibrat şi conflictual constituie opusul, putând conduce, în funcţie de intensitatea conflictului, durata acestuia, vârsta minorului şi gradul de expunere la conflict, la întârzieri în dezvoltarea cognitivă, la probleme de comportament, dificultăţi de relaţionare, probleme şcolare, conflicte de […]

Citeşte mai mult
Back To Top