342 citiri

Curtea consideră că în mod corect s-a reţinut că urmare imediată a acţiunii concordante a coinculpaţilor descrisă de ÎCCJ a dus la perturbarea disciplinei care trebuie să stea la baza funcţionării structurilor ministerului, slăbirea autorităţii instituţiei, prejudicierea credibilităţii si prestigiului M.A.I., ceea ce constituie o vătămare a intereselor legitime ale M.A.I., credibilitatea şi prestigiul unităţii reprezentând un interes legitim public

(…) În prezenta cauză, în mod evident situaţia de fapt a fost reţinută cu caracter definitiv prin sentinţa penală nr.731/07.05.2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, definitivă prin decizia nr.123/13.05.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 judecători, instanţa fiind chemată doar a aprecia dacă actualmente urmarea […]

Citeşte mai mult
363 citiri

Judecătorul poata ataca maniera în care un anumit caz i-a fost distribuit (în Germania)

From our thirteen jurisdictions, Germany comes arguably closest to the primus inter pares type. Post-war German jurists have placed a strong emphasis on the independent of individual judges and set the strict limits on how court presidents may interact with rank and file judges. Cases are assigned strictly on random basis according to the criteria […]

Citeşte mai mult
197 citiri

O reglementare specială a răspunderii juridice a judecătorilor se impune, așadar, în mod necesar și urgent, pentru garantarea unui statut al acestora corespunzător exigențelor unei societăți democratice

O reglementare specială a răspunderii juridice a judecătorilor se impune, așadar, în mod necesar și urgent, pentru garantarea unui statut al acestora corespunzător exigențelor unei societăți democratice. În același timp însă, nu trebuie pierdut din vedere că această răspundere nu poate fi un scop în sine, ci are, în primul rând, rolul de a impune […]

Citeşte mai mult
333 citiri

Statul de drept trebuie să-și organizeze protecția pe ipoteza unui bad judge, comod, părtinitor, cu probleme de caracter

Oricât de sacră ar fi misiunea judecătorilor, oricât de importantă pentru societate garantarea independenței lor prin protejarea față de orice constrângere care ar risca să altereze caracterul liber al deciziilor judiciare, nu se poate pierde din vedere că justiția umană este împărțită de oameni, supuși greșelii, asemenea celorlalți, și că, societatea este datoare să se […]

Citeşte mai mult
168 citiri

De această prerogativă suverană, de ultim cuvânt, aparținând judecătorului, depinde în mod esențial supraviețuirea oricărei societăți democratice, pentru că ea împiedică reluarea la nesfârșit a disputelor, generatoare de instabilitate și incertitudini

Autoritatea de lucru judecat Partea nemulțumită de actul judecătorului, adică de hotărârea dată de acesta are, desigur, deschisă posibilitatea exercitării căilor legale de atac împotriva ei, în fața unor instanțe superioare în grad, dar tot înaintea unor judecători. (…) deciziile judecătorului nu pot fi cenzurate decât de alți judecători, iar după epuizarea căilor legale de […]

Citeşte mai mult
384 citiri

Recent, în paginile revistei „Dreptul” s-a atras atenția asupra unei regretabile lacune a sistemului nostru juridic, care afectează atât raționalitatea acestuia, la nivelul principiilor generale, cât și eficacitatea sa practică

1. Judecătorul, „personaj-cheie” al societății democratice. Recent, în paginile revistei „Drreptul” s-a atras atenția asupra unei regretabile lacune a sistemului nostru juridic, care afectează atât raționalitatea acestuia, la nivelul principiilor generale, cât și eficacitatea sa practică. Deși o reglementare specială a răspunderii juridice a judecătorilor lipsește de multă vreme, preocuparea actuală a doctrinei și a […]

Citeşte mai mult
224 citiri

Cu toții, sau foarte mulți (autorități publice și cetățeni) avem convingerea că statul de drept și democratic se deosebește, și trebuie să se deosebească, de statul despotic

Intrarea în vigoare a Constituției a declanșat, firesc, interesante dispute teoretice, cu reale implicații practice, privind unele instituții, structuri și activități. Este de necontestat că legea fundamentală a instituționalizat o nouă ordine constituțională care încearcă să-și dovedească eficiența și mai ales viabilitatea. Receptarea însă a noii ordini constituționale este dificilă și chiar destul de derpate […]

Citeşte mai mult
109 citiri

Concordanța cu normele europene apare de pildă, cât se poate de pregnant, în prevederile care au fost discutate în colectivele de specialiști, ale viitorului Cod de procedură penală

Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului prezintă o deosebită importanță datorită problemelor juridice pe care le soluționează, cât și prin „originalitatea” și creativitatea pe care au dovedit-o în soluționarea unor probleme controversate. În dreptul românesc, hotărârile instanțelor judecătorești constituie izvor de drept. (…) Convenția europeană a drepturilor omului face parte integrantă din sistemul de drept […]

Citeşte mai mult
209 citiri

Noul cod penal își propune să asigure o cât mai mare respectare a principiului accesibilității și previzibilității legii.

Așa cum chiar inițiatorul său – Guvernul României – arată în „expunerea de motive”, noul Cod penal al României apare ca un moment de o importanță deosebită în evoluția legislativă a statului și societății. Având rolul de a compensa deficiențele actualei reglementări penale, acesta își propune să creeze un cadru legislativ modern, în concordanță cu […]

Citeşte mai mult
118 citiri

Este adevărat că, ocazional, ambele noastre instanţe pot adopta abordări divergente într-o chestiune determinată

Deşi este adevărat că, ocazional, ambele noastre instanţe pot adopta abordări divergente într-o chestiune determinată, sunt convins că, principial, ambele instanţe se străduiesc să atingă convergenţa, precum demonstrează hotărârile CEDO în Povse împotriva Austriei şi Avotins împotriva Letoniei, şi cele ale CJUE în Aranyosi şi Căldăraru şi C.K. Această convergenţă reală facilitează aplicarea şi interpretarea […]

Citeşte mai mult
Back To Top