Coparentalitatea este ca vulturul cu două capete…

Soţii divorţaţi trebuie să îşi asume noile roluri parentale, să înveţe să se pună de acord unul cu celălalt, să găsească instrumente prin care să gestioneze constructiv părerile lor diferite cu privire la modul de creştere a copiilor. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti presupune, înainte de toate, că viziunea unui părinte nu trebuie să triumfe asupra viziunii celuilalt părinte. Coparentalitatea este ca vulturul cu două capete care, deşi privesc în direcţii diferite, trebuie să zboare în direcţia care este în interesul cel mai înalt al copilului. (A. R. Motica, O. E. Buzincu, Reflexia interesului superior al copilului în acordul parental, publicată în „Revista de Dreptul Familiei. Supliment”, Editura Universul Juridic, 2021, p. 170)