390 citiri

Răufăcătorul poate avea norocul să rămână ascuns…

Bine zicea Epicur „Răufăcătorul poate avea norocul să rămână ascuns, siguranța însă că va rămâne ascuns n-o poate avea”. Sau, dacă crezi că această idee s-ar putea reda mai bine așa: „Nu folosește celor ce păcătuiesc să se ascundă, fiindcă și dacă au norocul să se ascundă, siguranță nu au” (…). Nicio crimă, oricât ar împodobi-o norocul cu darurile lui, oricât ar ocroti-o și ar apăra-o, nu este nepedepsită, fiindcă pedeapsa crimei stă în crima însăși. Cu toate acestea și alte pedepse îi vin pe urmă și o urmăresc: teama continuă, spaima, neîncrederea în siguranța proprie.

(Seneca, Scrisori către Luciliu, traducere G. Guțu, Editura Humanitas, București, 2020, p. 410)

Back To Top