Pentru judecător, cea mai potrivită personalitate…

Pentru judecător, cea mai potrivită personalitate este cea de tip introvert-reflexiv-senzorial, cu elemente de extrovert. Acesta trebuie să combine elemente din ambele tipuri de personalitate și să evite comportamentele de extremă, întrucât un judecător prea introvertit va avea probleme de comunicare, de lucru în echipă și, în unele situații, chiar de gestionare a situațiilor conflictuale sau presante din timpul ședinței de judecată. (…) În schimb, o personalitate de tip pregnant extrovert s-ar putea să-i cauzeze judecătorului probleme sub multiple aspecte, de la respectarea interdicțiilor sociale și a obligațiilor de rezervă, până la gestionarea adecvată a reacțiilor mimico-gestuale în sala de judecată. De aceea, de principiu, pentru funcția de judecător cel mai bine s-ar potrivi o personalitate de tip introvert cu elemente de extrovert. (L. C. Neamț, I. Ilieș Neamț, Admiterea la INM. Interviul. Probele scrise și proba psihologică, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, 2021, p. 99)