Libertatea de opinie și libertatea de conștiință…

Referitor la libertatea de opinie, este de la sine înțeles că o comunicare liberă nu poate fi precedată decât de analiza liberă a ideilor asupra căreia poartă. În egală măsură, (…) libertatea de opinie nu trebuie confundată cu libertatea de conștiință, prima vizând posibilitatea unei persoane de a avea propria poziție față de un eveniment ori față de o situație de fapt, pe când, a doua, vizează dreptul unei persoane de a avea propriile convingeri sau principii, în sens general, fie în domeniul social, fie în domeniul religios ori moral etc.

(S.-A. Vernea, Dreptul comunicării, Editura Hamangiu, 2021, p. 37)