Omul drept…

Căci sufletul este mai puternic decât orice soartă. El este acela care îndrumă faptele într-o parte sau alta, el este cauza vieții fericite sau nenorocite. Păcătosul întoarce toate lucrurile în rău, chiar pe cele care se arătau ca foarte bune. Omul drept și neîntinat îndreaptă răutățile sorții, îndulcește asperitățile lucrurilor prin știința de a le suporta, primește zilele bune cu recunoștință și cu modestie și pe cele rele, cu statornicie și curaj. Oricât de înțelept ar fi el, oricât ar face totul după o judecată precisă (…), el nu va avea parte de acel bine desăvârșit, pus în afara oricăror primejdii, dacă nu este hotărât în fața nehotărâtului.

(Seneca, Scrisori către Luciliu, traducere G. Guțu, Editura Humanitas, București, 2020, p. 411)