Excluderea normelor din gândire…

Materia vie se descompune dacă temperatura depășește o anumită limită maximală sau își pierde funcțiile caracteristice când temperatura scade sub o limită minimală. Aceeași situație se întâlnește și în cazul gândirii. Mintea omenească este supusă unor norme precise sau este cea care creează norme. Excluderea normelor din gândire ar duce la o incoerență absolută. (V. Capcelea, Filozofia juridică, Editura Arc, București, 2011, pp. 212-213)