334 citiri

Demnitatea este inerentă fiinţei umane…

Demnitatea (…) este inerentă fiinţei umane, iar respectarea cinstei, onoarei şi reputaţiei fiecăruia trebuie asigurată de toată lumea, în primul rând, de către autorităţile publice, dar şi de orice persoană fizică şi entităţile private de orice fel.

Nu întâmplător deci legiuitorul, secular sau ecleziastic, naţional sau internaţional, consacră demnitatea omului ca valoare absolută (sau supremă) şi aşază omul, mai exact, persoana umană, în centrul tuturor reglementărilor juridice, urmărind protejarea şi apărarea persoanei împotriva oricărei forme de aservire, de degradare sau chiar de umilire. (M. Nicolae, Principiile cardinale ale Noului Cod civil în doctrină și în jurisprudență, publicat în „Revista Română de Drept Privat” nr. 3-4/2021, disponibilă și [Online] aici)

Back To Top