347 citiri

Principiul responsabilității presupune alegerea manierei…

Principiul responsabilității presupune alegerea manierei de exercitare a drepturilor subiective conștientizând urmările pe care acestea le pot avea asupra drepturilor altor persoane. În considerarea acestei dimensiuni a principiului, emițătorul comunicării publice are obligația de a opta pentru varianta minimal intruzivă în drepturile celorlalți (criteriul „minimal damage”).

(S.-A. Vernea, Dreptul comunicării, Editura Hamangiu, 2021, p. 13)

Back To Top