Filosofia este legea vieții…

Filosofia nu este astfel numai o disciplină capabilă să satisfacă curiozitatea inteligenței, un ornament al spiritului, o ocupație accesorie a omului, ci ea angajează, conduce și îndreaptă întreaga lui viață (…). „Filosofia este legea vieții” spune Seneca (…). Ea orânduiește întreaga noastră existență, privind deopotrivă viața noastră morală, intelectuală, socială, politică și mergând până la recomandări necesare celor mai neînsemnate (în aparență) împrejurări ale traiului zilnic. Trebuie de aceea să fie îmbrățișată cu devotament, practicată neîntrerupt, adâncită zi de zi cu pasiunea credinciosului care vede în tot ce face altceva decât o abatere de la rostul său.

(G. Guțu, Lucius Annaeus Seneca: Viața, timpul și opera morală, Editura Humanitas, București, 2021, p. 168)