Dreptul natural este un semn de recunoaștere al folosului…

Dreptul natural este un semn de recunoaștere al folosului (reciproc), astfel încât oamenii nici să nu se vatăme, nici să nu fie vătămați reciproc.

(A. Cornea, Epicur și epicureismul antic, Editura Humanitas, București, 2020, p. 283)