Sintagma „termen rezonabil” este…

Sintagma „termen rezonabil” este în opinia noastră de o expresivitate cu totul deosebită. Ea evocă celeritatea procedurii, dar nu o celeritate cu orice preț, ci una „rezonabilă”, adică una care să nu sacrifice, în ultimă instanță, calitatea actului de justiție.

(Ioan Leș, Unele repere privitoare la soluționarea cauzelor civile într-un termen optim și previzibil, JURIDICE ESSENTIALS, disponibil aici: https://www.juridice.ro/essentials/2765/unele-repere-privitoare-la-solutionarea-cauzelor-civile-intr-un-termen-optim-si-previzibil; ultima consultare: 6 ianuarie 2022)