Libertatea de exprimare nu este un drept absolut…

Prezentarea adevărului nu are natura unei piedici în fața libertății de exprimare, întrucât aceasta din urmă nu constituie un drept absolut, fiind necesară o echilibrare între interesele opiniei publice de a fi informată corect și interesele emițătorului informației de a-și expune în mod liber perspectiva proprie.

(S.-A. Vernea, Dreptul comunicării, Editura Hamangiu, 2021, p. 109)