Soluționarea alternativă a litigiilor…

Principiul accesului la justiție este un principiu fundamental, iar soluționarea alternativă a litigiilor prin proceduri extrajudiciare vine în sprijinul facilitării accesului la justiție. (M. Manolescu, Metodele alternative de soluționare a litigiilor în contextul uniformizării dreptului la nivel European, Teză de Doctorat- Rezumat, Universitatea „Titu Maiorescu” București IOSUD, Școala Doctorală, 2019, p. 9, disponibilă și [Online] aici)