Fără norme…

Fără norme, viața însăși nu este posibilă. Astfel, viața se desfășoară în condiții limitative imperioase, depășirea lor având drept consecință distrugerea acesteia. (V. Capcelea, Filozofia juridică, Editura Arc, București, 2011, p. 212)