620 citiri

Legile derivă…

Legile, în înțelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor; şi, în acest sens, tot ce există are legile sale. Divinitatea are legile sale, lumea materială are legile sale, substanțele spirituale superioare omului au legile lor, animalele au legile lor, omul are legile sale. (D. Bădărău, „Studiu introductiv”, în Ch. Montesquieu, […]

Citeşte mai mult
963 citiri

Întruchiparea iubirii devine arma perfectă…

Nu de puține ori, vocația perenității relației dintre doi parteneri, rămâne la stagiul de simplă vocație, considerente variate și multiple conducând la ruptura cuplului înainte de despărțirea (temporară, am spune noi) cauzată de implacabila moarte. În ipoteza în care din relația de cuplu nu au rezultat copii, sau cel puțin aceștia nu sunt minori, ruptura […]

Citeşte mai mult
896 citiri

Viața de familie reclamă cu stringență…

Viața de familie implică, sine die, colaborare, cooperare și conlucrare între membrii de familie. Or, realizarea acestora devine dificilă, dacă nu imposibilă, în situațiile în care membrii familiei nu se mai pot întruni sau întrunirea este supusă unor restricții. Cu toate că unele forme de manifestare ale vieții de familie nu sunt incompatibile cu restrângerea […]

Citeşte mai mult
553 citiri

Libertatea, pacea, ordinea şi buna guvernare depind de îndeplinirea funcției judiciare…

Libertatea, pacea, ordinea şi buna guvernare – elementele esenţiale ale societăţii pe care le preţuim – depind în final de îndeplinirea cu bună-credință a funcţiei judiciare. Comunitatea este guvernată de regula statului de drept numai atunci când ea are încredere în integritatea şi capacitatea puterii judecătoreşti. (Sir Gerard Brennan, Preşedinte al Curţii supreme din Australia, […]

Citeşte mai mult
401 citiri

Impactul problematicii ecoclimatice asupra condiției umane s-a repercutat și asupra conceptului de democrație…

Impactul problematicii ecoclimatice asupra condiției umane s-a repercutat specific și asupra conceptului de democrație și a practicilor sale politico-sociale, recunoașterea dreptului fundamental la un mediu sănătos și echilibrat, impunând consultarea și participarea oricărei persoane la decizia privind mediul și, pe această cale, o formă specifică de democrație, participativă și inclusivă. (G. Manu, Consultările cetățenești – […]

Citeşte mai mult
1.156 citiri

Dreptul este filosofie…

Dacă ar fi să ilustrăm rădăcinile filosofice ale dreptului, sau să afirmăm că dreptul este filosofie, ar trebui să apelăm la gândirea marelui filosof german Immanuel Kant: „Cea mai mare problemă pe care natura o impune genului uman spre dezlegare este înfăptuirea unei societăți civile menite să administreze în mod general dreptul. Numai în societate […]

Citeşte mai mult
1.609 citiri

Orice om are dreptul la un judecător bine pregătit…

Orice om are dreptul la un judecător bine pregătit, disponibil şi capabil să înfăptuiască actul de justiţie care, cu siguranţă, nu se reduce numai la aplicarea legii (justiţia formală), ci a dreptului (în conceptul său larg, astfel încât să înfăptuiască actul de dreptate) şi care să prezinte toate garanţiile de imparţialitate, inspirând astfel încrederea atât […]

Citeşte mai mult
1.721 citiri

Ignoranța nu este întotdeauna ceva rău…

Ignoranța nu este întotdeauna ceva rău. Uneori ne permite să ne bucurăm de prezent și să nu rămânem fixați asupra perspectivelor tenebroase ale viitorului. Nu ne trăim viața gândindu-ne la sfârșitul ei și nu construim cu gândul la dărâmare sau la pierderea muncii. Posibilele evenimente mai puțin plăcute ale viitorului devin, de multe ori, preocupările […]

Citeşte mai mult
Back To Top