Când activitatea, obiect al judecății, este pur interioară…

Când activitatea, obiect al judecății, este pur interioară, când este un sentiment, o pură intenție non-exterioară, ne aflăm în domeniul moralei; dimpotrivă, orice acțiune exteriorizată și manifestată printr-un gest material al agentului în raport cu celălalt intră într-un domeniul al…

Legea are puterea de a crea armonie… după cum poate şi distruge…

Trebuie totuşi amintit că legea are puterea de a crea armonie, progres și pace socială, după cum poate şi distruge vieți și comunități mai puternic decât orice armă, destructurând fibra axiologică şi principiile fundamentale pe care se organizează relațiile interumane…

Individul se manifestă prin comportamente diverse și complexe…

Individul se manifestă prin comportamente diverse și complexe, iar derularea acestora presupune reglementare care se realizează prin intermediul dreptului, moralei, religiei etc. (N. Popa, I. Mihăilescu, M. Eremia, Sociologie juridică, Editura Univers, București, 1997, p. 5)

Se înlătură tot accidentalul simțirii…

Prin faptul că dreptul este instituție și că este cunoscut, se înlătură tot accidentalul simțirii, al opiniei subiective, forma răzbunării, a milei, a egoismului şi numai astfel îşi dobândește dreptul determinația adevărată și ajunge la cinstea care i se cuvine.…

Legătura de sânge este doar un precursor…

Familia, în sensul propriu și profund al termenului, nu poate fi, așadar, imaginată în lipsa elementelor care îi dau substanță și rațiune: solidaritatea și legătura afectivă dintre membrii săi. Fără cele două, o legătură, fie ea și de sânge, rămâne…

A spune că nu este drept…

A spune că nu este drept sau nedrept nimic altceva în afară de ceea ce ordonă sau interzic legile pozitive este totuna cu a spune că înainte de a se fi trasat cercul, nu erau egale toate razele lui. (Ch.…

Instanţa recomandă deopotrivă celor doi părinţi să coopereze…

Instanţa recomandă deopotrivă celor doi părinţi să coopereze şi să comunice în folosul minorului, înlăturând conflictele din trecut care au condus la despărţirea lor, întrucât copilul are nevoie să păstreze contactul deopotrivă atât cu mama, cât şi cu tatăl, iar…

Respectarea normelor juridice asigură persoana fizică…

În fond, nu există faptă umană nereglementată religios, pe când dreptul acoperă toate conduitele umane. Parcurgerea căii se înțelege ca o apropiere de sacru sau, altfel spus ca o „consacrare”, într-un urcuș spre realitatea absolută. Aceasta ar putea fi tratată…

Validitatea normei juridice este o problemă…

Validitatea normei juridice este o problemă proprie aparatului teoretico-conceptual al teoriei pure a dreptului, care, ca atare acordă importanţă numai domeniului sistemului normativ dinamic, dacă într-adevăr, păstrînd premisele de natură logică, se încearcă o întărire a consistenței sistemului normativ juridic…

Dacă părțile sufletului funcționează corect…

Omul individual este drept dacă fiecare parte a sufletului său [n.n. partea rațională, cea pasională și cea apetentă] își îndeplinește funcția specifică, ceea ce înseamnă o autentică armonie sau sănătate corporală. Iar dacă părțile sufletului funcționează corect, atunci și individul…

Dreptatea este rațiunea…

Dreptatea este rațiunea de a fi a statului și desăvârșirea specifică întregului, pentru care individul reprezintă doar o parte. (Léon Robin, Platon, Editura Teora, București, 1996, p. 247)

Legile derivă…

Legile, în înțelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor; şi, în acest sens, tot ce există are legile sale. Divinitatea are legile sale, lumea materială are legile sale, substanțele spirituale superioare omului au legile lor,…

Întruchiparea iubirii devine arma perfectă…

Nu de puține ori, vocația perenității relației dintre doi parteneri, rămâne la stagiul de simplă vocație, considerente variate și multiple conducând la ruptura cuplului înainte de despărțirea (temporară, am spune noi) cauzată de implacabila moarte. În ipoteza în care din…

Viața de familie reclamă cu stringență…

Viața de familie implică, sine die, colaborare, cooperare și conlucrare între membrii de familie. Or, realizarea acestora devine dificilă, dacă nu imposibilă, în situațiile în care membrii familiei nu se mai pot întruni sau întrunirea este supusă unor restricții. Cu…

Dreptul pozitiv este just în măsura în care…

Dreptul pozitiv este just în măsura în care respectă principiile universale, transnaționale, în contexte spațio-temporale și omenești circumscrise istoricește și nu este just dacă se abate de la ele sau le sfidează explicit sau implicit. (Gh. Mihai, R. Motica, Fundamentele…

Credibilitatea instituției justiției este indispensabilă pentru…

Credibilitatea instituției justiției este indispensabilă pentru realizarea funcțiilor acesteia prin care se asigură ordinea socială și echilibrul comunității. (V. Stoica, C. Dicu, Bănuiala legitimă, ca motiv de strămutare și obligația de rezervă a judecătorilor în ipoteza situațiilor litigioase complexe, JURIDICE…

Dreptul este filosofie…

Dacă ar fi să ilustrăm rădăcinile filosofice ale dreptului, sau să afirmăm că dreptul este filosofie, ar trebui să apelăm la gândirea marelui filosof german Immanuel Kant: „Cea mai mare problemă pe care natura o impune genului uman spre dezlegare…

Orice om are dreptul la un judecător bine pregătit…

Orice om are dreptul la un judecător bine pregătit, disponibil şi capabil să înfăptuiască actul de justiţie care, cu siguranţă, nu se reduce numai la aplicarea legii (justiţia formală), ci a dreptului (în conceptul său larg, astfel încât să înfăptuiască…